Welkom op HYDROMEDAH.nl

De Nederlandse waterbeheerders gebruiken meer en meer modellen ter onderbouwing van beleidsontwikkeling, planvorming en operationeel beheer. HYDROMEDAH.nl is de site waar de regionale waterbeheerder en zijn partners terecht kan voor het verkrijgen van informatie over de hydrologie van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). HDSR en de provincie Utrecht hebben namelijk, in nauwe samenwerking met waterleidingbedrijf VITENS, een hydrologisch modelinstrumentarium ontwikkeld: HYDROMEDAH.

HYDROMEDAH is een acroniem voor: HYDROlogisch Modelinstrumentarium En Data-Archief HDSR. HYDROMEDAH is opgezet om het gehele beheergebied van HDSR (83.000 ha) hydrologisch door te te kunnen rekenen, maar heeft een modelgrens die veel verder reikt. Het modelgebied is hieronder weergegeven.

Kaart van het
                modelgebied van het HYDROMEDAH instrumentarium van HDSR